4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Chính sách và Cuộc sống: Sau một năm đi vào cuộc sống của Luật Trợ giúp pháp lý
4028eaa4680d87d8016811ef19be40ca
Chuyên mục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách và Cuộc sống: Sau một năm đi vào cuộc sống của Luật Trợ giúp pháp lý
11:18, 03/01/2019
Sau 1 năm có hiệu lực thi hành trong thực tiễn cuộc sống, Luật Trợ giúp pháp lý đã góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật