4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Sức trẻ đất Nghệ: Nguyễn Thị Lê Na và câu chuyện trồng cam sinh thái
4028eaa4683d529d016847b1622b1418
Chuyên mục
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sức trẻ đất Nghệ: Nguyễn Thị Lê Na và câu chuyện trồng cam sinh thái
21:50, 13/01/2019
Sức trẻ đất Nghệ số 2 chị Nguyễn Thị Lê Na sẽ chia sẽ những kinh nghiệm và câu chuyện trồng cam sinh thái với các bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp