TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
90 năm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh
21:10, 03/02/2020
Xuyên suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước trong hòa bình; ở mỗi 1 giai đoạn phát triển mới, Đảng luôn nắm bắt và kiên trì thực hiện “việc cần phải làm trước tiên” và “thường xuyên”- công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên trì với mục tiêu, phương châm này, Đảng tiếp tục giữ vững vai trò tiền phong lãnh đạo và củng cố niềm tin vững chắc từ nhân dân.
NTV