TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhìn lại 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Nghệ An
09:43, 01/07/2020
Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong 10 năm qua, Nghệ An đã tập trung nguồn lực để cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong sự phát triển đi lên của tỉnh.
NTV