Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Không để ai bị bỏ lại phía sau
08:46, 20/01/2021
Sự bùng phát của Covid-19 tác động mạnh mẽ toàn diện sâu rộng đến kinh tế xã hội. Nghệ An là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra. Hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh khó khăn đó, tinh thần đoàn kết và đạo lý tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc đã khơi dậy và lan toả mạnh mẻ...
NTV