4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775936f9088f
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/moi-nhat/
Mới nhất
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 27/02/2020
20:16, 27/02/2020
Có những nội dung chính:
1./ Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 2/2020
2./ Cán bộ, y bác sỹ Nghệ An trước đại dịch Covid-19 
3./ Tăng cường xã hội hóa để phát huy hiệu quả tự chủ trong Y tế.
4./ Nghệ An cách ly 10 người trở về từ vùng dịch Covid 19 ở Hàn Quốc