4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775936f9088f
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/moi-nhat/
Mới nhất
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ rừng Lim quý hiếm ở Yên Thành
08:11, 23/04/2021
Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ tính đa dạng của tự nhiên thông qua việc gìn giữ các nguồn gen động – thực vật. Tại huyện Yên Thành và một số địa phương khác, nhiều khu rừng gỗ quý tồn tại hàng trăm năm vẫn được cộng đồng bảo vệ, xem đây như là thứ tài sản quý phải gìn giữ cho đời sau.