Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới 2020 - 2025
20:43, 08/06/2020
Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, ngay sau khi có các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các huyện, thành thị đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng từ cấp cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới.
NTV