TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 16/02/2020
18:53, 16/02/2020
Có những nội dung chính:
- Đường sắt giảm khoảng 40% lượng khách do dịch Covid-19.
- Mất ATGT từ giằng néo tàu thuyền trên thành cầu.
NTV