TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 25/03/2020
19:09, 25/03/2020
Có những nội dung chính:
- Từ ngày 26/3: Tạm dừng đôi tàu khách Bắc Nam vì vắng khách.
- Kiểm soát vận tải khách bằng hình thức phát hành vé cho khách còn bị xem nhẹ.
NTV