TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 10/05/2020
19:12, 10/05/2020
Có những nội dung chính:
- Các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, loại thải những giáo viên không đủ điều kiện.
- Người vi phạm nộp tiền bảo lãnh sẽ được tự bảo quản phương tiện.
NTV