TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 29/06/2020
19:15, 29/06/2020
Có những nội dung chính:
- Thu phí không dừng tại Nghệ An - khó đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của TTCP
- Ô tô quá hạn đăng kiểm và mức xử phạt
NTV