Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 12/08/2020
19:12, 12/08/2020
Có những nội dung chính:
1./ Đầu tư gần 9 tỷ đồng khắc phục các điểm đen giao thông trên địa bàn Nghệ An.
2./ Cần nâng cấp hệ thống cầu tràn đảm bảo ATGT tại xã Thạch Ngàn, Con Cuông
NTV