Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 21/02/2021
19:00, 21/02/2021
Những nội dung chính:
- Phát hiện hơn 300.000 phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát GT toàn quốc.
- Thái Hòa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu GT tại ngã 5 : giảm thiểu các vụ tai nạn GT.
NTV