TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 07/02/2020
06:36, 07/02/2020
Có những nội dung chính:
- Cầu Cửa Hội có thể thông xe kỹ thuật cuối tháng 8/2020
- Nghệ An về đích nông thôn mới trước 2 năm
- Tân Kỳ - Đường hoa đại đoàn kết đầy ý nghĩa 

NTV