TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 15/02/2020
08:15, 15/02/2020
Có những nội dung chính: 
- Tìm hướng đi bền vững cho nông sản
- 34 địa phương cho học sinh quay lại trường học trong tuần tới
- Đặc sản mật mía Quang Phong - Thái Hòa
NTV