TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 04/08/2020
08:00, 04/08/2020
Có những nội dung chính:
- Tập trung giải ngân vốn đầu tư công.
- Đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu tuyến Hà Nội – Vinh do Covid-19.
- Nét mới trong kỳ thi THPT 2020
NTV