Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 15/11/2020
07:44, 15/11/2020
Những nội dung chính:
- Xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm đạt gần 7 tỷ USD
- Hơn 2.100 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên
- Trên 1.000 đoàn viên, thanh niên Nghệ An được tư vấn, giơi thiệu việc làm
- Bà Bảy và câu chuyện “Vác tù và hàng tổng”
- Sông băng ở Trung Quốc đang tan nhanh ở mức báo động; Du thuyền không điểm đến ở Singapore
NTV