Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 13/6/2021
07:47, 13/06/2021
Có những nội dung chính:
- Cả nước có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách. 
- Tập trung phòng chống dịch để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 
- Cần chú trọng phòng chống dịch covid-19 đối với lao động nghề biển. 
NTV