Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 30/7/2021
09:03, 30/07/2021
Có những nội dung chính:
1./ Tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời lao động tự do theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ. 
2./ Hạn chế nuôi nhỏ lẻ góp phần kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi. 
3./ Nghề nuôi ong vò vẽ tại huyện Yên Thành. 
NTV