Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nguyễn Ái Quốc ở Paris
20:39, 27/01/2020
Trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Paris chính là nơi Nguyễn Ái Quốc sống, hoạt động sôi nổi nhất và tạo nên những bước ngoặt quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Chính nơi đây Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước bằng cách mạng vô sản. Và trong những năm tháng hoạt động ở Paris, có rất nhiều địa điểm Người từng ở, làm việc, và nay, tất cả đều trở thành chứng tích lịch sử vô cùng quan trọng đối với cách mạng Việt Nam.
NTV