Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trách nhiệm duy tu sửa chữa hạ tầng dùng chung giữa ngành điện và viễn thông
07:55, 10/02/2020
Điện hay viễn thông là các dịch vụ thiết yếu của đời sống xã hội. Để dịch vụ đến với khách hàng thì lẽ tất nhiên các đơn vị cung ứng phải thiết lập hạ tầng kỹ thuật của mình và có trách nhiệm duy tu sửa chữa để đảm bảo an toàn cho cộng đồng xã hội. Vậy nhưng, trong phóng sự sau đây thì quí vị và các bạn sẽ thấy rằng. Ở một chừng mực nhất định, các đơn vị kinh doanh dịch vụ điện năng và viễn thông vẫn còn thiếu quan tâm về sự an toàn cho người dân. 
NTV