Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quan tâm bố trí, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ
20:35, 06/03/2020
Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. 
NTV