Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lan tỏa chương trình “Bữa cơm yêu thương”
08:11, 16/06/2020
Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: mỗi một chúng ta hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, thiết thực, làm tốt hơn công tác chăm sóc thương binh và gia đình chính sách. Thời gian qua, tuổi trẻ huyện Yên Thành phát động tổ chức hàng trăm “bữa cơm yêu thương” cho các gia đình chính sách, tạo được sức lan tỏa sâu rộng.
NTV