Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tiếp tục hỗ trợ Doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau dịch COVID 19
20:58, 25/06/2020
Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 01 về điều chỉnh lãi vay, cơ cấu các khoản nợ, cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Sau hơn 3 tháng triển khai đã có hàng chục nghìn tỷ đồng được giãn nợ, cho vay hỗ trợ DN sớm khôi phục sản xuất kinh doanh. 
NTV