Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tham gia Bảo hiểm y tế - Quyền lợi bản thân và trách nhiệm với cộng đồng
23:01, 01/07/2020
Hôm nay 1/7- ngày BHYT Việt Nam. Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời là trách nhiệm của Nhà nước với toàn xã hội. Từ đó, nhằm hướng tới sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân. 
NTV