TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sớm làm rõ những tiêu cực trong Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội - dân tộc Ơ Đu
20:48, 09/08/2020
Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tại huyện Tương Dương giai đoạn 2016-2025 đã được xây dựng khá đồng bộ với trọng tâm hỗ trợ sản xuất là xây dựng mô hình nuôi bò nhốt sinh sản. Vậy nhưng, khi đề án mới cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 thì đã xuất hiện nhiều khuất tất, làm ảnh hưởng đến mục tiêu, kế hoạch triển khai dự án. Cũng theo đó đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Chuyên mục Theo dòng Thời sự hôm nay sẽ đề cập về nội dung này.
NTV