Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thủy điện Bản Vẽ làm tốt vai trò cắt giảm và phòng chống lũ cho hạ du
20:38, 04/12/2020
Để chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn cho con người và công trình, thiết bị. Trong năm 2020, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã chú trọng, chủ động thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt là công ty đã thực hiện có hiệu quả vai trò kiểm soát, cắt giảm lũ cho hạ du.
NTV