Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trồng cây vụ đông gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo của tuổi trẻ xã Tân Thành - Yên Thành
08:40, 16/12/2020
Mượn đất để trồng ngô vụ đông gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cách làm sáng tạo mà tuổi trẻ xã Tân Thành, huyện Yên Thành đang thực hiện, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng và phát triển KT-XH của địa phương. 
NTV