Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Duy trì dòng tiền cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
21:13, 28/08/2021
Dịch Covid-19 kéo dài khiến cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vô cùng khó khăn. Các động thái của các tổ chức tín dụng để duy trì dòng tiền cho doanh nghiệp đang là câu chuyện sống còn đối với nhiều doanh nghiệp lúc này.