Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Năng lực các nhà mạng viễn thông trước yêu cầu làm việc, học tập online
20:44, 30/08/2021
Trong điều kiện hiện nay, làm việc, học tập online là giải pháp được ưu tiên lựa chọn. Việc làm này vừa có thể đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời đáp ứng yêu cầu, hiệu quả công việc. Tuy nhiên, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các nhà mạng viễn thông và các đơn vị sử dụng dịch vụ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
NTV