4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 14/06/2018
4028eaa467ea09b60167ecb423f86be4
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 14/06/2018
06:04, 14/06/2018
Có những nội dung chính:  UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào 5 báo cáo trình Kỳ họp thứ 6,Hội đồng Nhân dân tỉnhkhóa XVII; Tạo bước chuyển trong thực hiện Nghị quyết TƯ 6(Khóa 12) trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; Nghĩa Đàn đưa cánh đồng mẫu thành hướng sản xuất lâu dài; Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp