4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 10/07/2018
4028eaa467ea09b60167ecb2a08f41c1
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 10/07/2018
06:11, 10/07/2018
Có những nội dung chính: Hội thảo khoa học: Chiến thắng đường 9 – khe Sanh 1968: tầm vóc và bài học lịch sử; Con Cuông tập trung các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ, nhất là đối với các chỉ tiêu khó đạt; Dự án quần thể khu vui chơi giải trí và du lịch ven sông Lam đang uy hiếp đến đê Tả Lam