4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 11/11/2018
4028eaa467ea09b60167ecb607c321a6
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 11/11/2018
06:09, 11/11/2018

Có những nội dung chính: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tại huyện Đô Lương; Những giải pháp cụ thể nào đang được người dân của Nghệ An thực hiện trong phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững?; Cần làm gì  để quản lý tốt việc học sinh sử dụng điện thoại và mạng xã hội?