Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 08/01/2020
20:12, 08/01/2020
Có những nội dung chính:
1./ Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
2./ Nhiều dự án KHCN ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống, sản xuất
3./ Tăng cường kiểm soát ATTP dịp Tết Nguyên đán 
NTV