TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 14/02/2020
20:11, 14/02/2020
Có những nội dung chính:
1./ Chưa làm cho phụ huynh, học sinh an toàn, an tâm thì chưa chưa nên đi học trở lại 
2./ Nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho chi bộ đảng tại miền núi
3./ Triển khai cấp bách giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu phi 
4./ Ô nhiễm Hào thành Vinh do bất cập trong thiết kế
NTV