TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 19/02/2020
20:13, 19/02/2020
Có những nội dung chính:
1./ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020
2./ Nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân 
3./ Những chuyển biến trong thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp 
4./ Cụ thể hóa quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên
NTV