Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 29/03/2020
20:28, 29/03/2020
Có những nội dung chính:
1./ Đảm bảo đáp ứng hàng hóa cho người dân trong phòng chống dịch Covid 19.
2./ Phòng chống dịch tại các cảng cá, tàu thuyền
3./ Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh
NTV