Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả liên kết SX theo chuỗi giữa các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp
20:49, 06/06/2020
Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm là cách làm của nhiều doanh nghiệp. Thông qua đó, góp phần khuyến khích nông dân tham gia. Bên cạnh đó, trong sản xuất, doanh nghiệp đã phối hợp với hợp tác xã mua lúa cho nông dân với giá cao hơn từ 15-20%, so với thị trường. Đây chính là động lực để bà con nông dân tham gia và gắn bó lâu bền với chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.
NTV