TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 05/07/2020
20:22, 05/07/2020
Có những nội dung chính:
1./ Ngành Ngân hàng trao tặng Nghệ An 23,7 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội
2./ Nhiều giải pháp chống hạn cho cây lúa vụ hè thu
3./ Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
4./ Cần hoàn thiện các phương án phòng cháy chữa cháy rừng
NTV