Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 12/10/2020
20:28, 12/10/2020
Có những nội dung chính:
1./ Hiệu quả phân cấp kinh phí 135 cho các xã làm chủ đầu tư.
2./ Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư Nông nghiệp.
3./ Cần gắn kết hơn nữa nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo nghề.
#ThoiSuNTV #NgheAnTV #TruyenHinhNgheAn
NTV