Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 06/11/2020
20:18, 06/11/2020
Có những nội dung chính:
1./ Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16
2./ Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ 
3./ Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
4./ Khó công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo thông tư mới 
#ThoiSuNTV #NgheAnTV #TruyenHinhNgheAn
NTV