Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa ngày 24/5/2021
11:45, 24/05/2021
Có những nội dung chính:
1./ Nam Đàn tập trung xây dựng dựng huyện NTM kiểu mẫu.
2./ Siết chặt quản lý đối với lao động từ vùng dịch trở về địa phương.
3./ Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong phòng chống cháy rừng.
#NgheAnTV #ThoiSuNgheAn #ThoiSu
NTV