Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 10/6/2021
11:58, 10/06/2021
Có những nội dung chính:
1./ 5 tháng đầu năm 2021, khai thác hải sản toàn tỉnh đạt trên 75 nghìn tấn. 
2./ Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
3./ Tăng cường quản lý, giám sát khai báo y tế đối với người đi/về từ vùng dịch. 
#NgheAnTV #ThoiSuNgheAn #ThoiSu
NTV