Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 21/7/2021
20:27, 21/07/2021
Có những nội dung chính:
1./ Lấy ý kiến về dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
2./ TP Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 300 tấn hàng hỗ trợ từ tỉnh Nghệ An.
3./ Doanh nghiệp Xuất khẩu Nghệ An tiếp tục đà tăng trưởng khá.
4./ Nhiều trường tuyển sinh lớp 10 trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. 
NTV