4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c07301679709ea91025b
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/diem-den-cuoi-tuan/
Môn Sơn – vùng quê cách mạng
4028eaa467ea09b60167eaea8bd96d4c
Điểm đến cuối tuần
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Môn Sơn – vùng quê cách mạng
10:53, 29/08/2015

Điểm đến tuần này sẽ đưa QV&CB đến với vùng quê giàu truyền thống cách mạng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông - nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của đồng bào các dân tộc miền núi Nghệ An.