TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sáp nhập xã, xóm, bản... khó từ đề án
17:20, 13/06/2019
Sáp nhập xã, xóm, bản là chủ trương lớn. Mục tiêu sáp nhập là tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, tiết kiệm ngân sách nhưng nếu thiếu tính toán và thậm chí thực hiện ngược quy trình sẽ vừa mất thời gian, đồng thời gây sự lãng phí lớn về ngân sách, công sức nhân dân.