Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nội chính và phòng chống tham nhũng: Nhìn lại việc thực hiện quy định 11 của Bộ chính trị
10:23, 07/12/2019
Ngày 18 tháng 2 năm 2019, Bộ chính trị đã ra quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp cận, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân. Tiếp thu quy định này, tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai đồng bộ và toàn diện trên tất cả các địa phương trong tỉnh. Sau hơn nửa năm thực hiện, vấn đề này đã đem lại hiệu quả gì, tạo được hiệu ứng tích cực như thế nào, và còn những điều gì cần phải bàn. Đó là nội dung sẽ phản ánh trong Chuyên mục "Nội chính và Phòng chống tham nhũng".