TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cơ chế lây nhiễm của virus Corona
19:20, 06/02/2020
Virus này lây từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Bao gồm: Các giọt bắn của nước bọt khi tiếp xúc gần với nhau. Vì vậy, khi ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh.
NTV