Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử
09:05, 01/04/2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2021. Sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất. Từ đó, lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
NTV