Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 01/04/2021
08:41, 01/04/2021
Có những nội dung chính:
- Nhiệm kỳ 2016 -2021 HĐND huyện Anh Sơn đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
- TP Vinh giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp đảm bảo chất lượng.
- Bảo tàng các dân tộc huyện Quỳ Châu quan tâm sưu tầm, gìn giữ nhiều hiện vật quý.
- Công an Quế Phong với chiến dịch 62 ngày đêm không nghỉ để làm làm thể căn cước công dân. 
NTV